W dniach 19 – 20 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach projektu „Gabinet Józefa Żmudy – bliskie spotkania ze sztuką”. Realizacją projektu zajmuje się Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Przez dwa dni klasy IV – VI szkoły podstawowej uczestniczyły w zajęciach z zakresu malarstwa i architektury. Tematyka zajęć  „W malarskim stylu” dotyczyła malarstwa XIX i XX wieku. Uczniowie pod okiem profesjonalistów wykonywali prace plastyczne. Druga część zajęć „Czym jest architektura ?” zapoznawała z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury. Dzieci tworzyły formy przestrzenne budynków z tekturowych elementów. Organizacją spotkań zajęła sie p. Joanna Nieradka.