Ziemianie należeli do tradycyjnych elit narodowych i państwowotwórczych. Na nich opierała się przed wybuchem II wojny światowej nie tylko polska armia, ale również administracja, dyplomacja i samorządowość. Należeli również do współtwórców Polskiego Państwa Podziemnego. Karol Hilary Tarnowski, prezes Zachodniomałopolskiego Związku Ziemian i organizator konspiracji ziemiańskiej „Tarcza” – „Uprawa” – „Opieka”, stwierdził po latach, że poczynania ziemiaństwa uwydatniły się szczególnie pozytywnie w dobie drugiej wojny światowej. Dlatego celem projektu jest przypomnienie zaangażowania ziemiaństwa  w obronę Polski we wrześniu 1939 r., następnie w działalność konspiracyjną i walkę na wszystkich frontach II wojny światowej. Ważnym elementem jest również wkład przedstawicieli środowiska w tworzenie władz polskich na emigracji. Zjawiskiem, które nie może zostać pominięte w trakcie analizy sytuacji ziemiaństwa w tym czasie były represje okupantów wobec przedstawicieli tej grupy, a więc wywłaszczenia, rabunki, aresztowania, deportacje czy też lincze i egzekucje. Bardzo istotnym tematem pozostaje pomoc, której ziemiaństwo udzieliło najbardziej potrzebującym, a więc ofiarom wysiedleń, aresztowań, ukrywającym się oficerom Wojska Polskiego i ich rodzinom, ludziom nauki, jeńcom wojennym, zestrzelonym pilotom alianckim, a przede wszystkim ukrywającym się Żydom. Całość problematyki zamyka okres wywłaszczania ziemiaństwa przez nową, komunistyczną władzę, który miał miejsce między jesienią 1944 r. a wiosną 1945 r. Tym samym kończy się istnienie naturalnej i tradycyjnej elity wiejskiej, która miała nie tylko wpływ na lokalne środowisko, ale również współtworzyła fundamenty państwa polskiego, a podczas okupacji konspiracji niepodległościowej.

 Projekt edukacyjny został ogłoszony wśród uczniów naszej szkoły.  Miał na celu wzbudzić zainteresowanie  najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym lub rodzinnym wymiarem.

 W kategorii  szkół podstawowych uczennice klasy VII b: Anna Jodłowska, Aleksandra Nieradka, Oliwia Stępień, Julia Zawół wykonały pod kierunkiem p. Joanny Nieradki pracę multimedialną.

W kategorii   szkół ponadgimnazjalnych uczennica klasy I LO Maria Żaczek napisała  pracę pisemną pod opieką p. Izabeli Pędziwiatr.

Uczennice zostały zwyciężczyniami etapu wojewódzkiego i będą reprezentować województwo podkarpackie podczas finału konkursu 6 czerwca 2019 r.  w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.