Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie otrzymał od Gminy Grębów laptopy marki Dell z oprogramowaniem biurowym Open Office i komunikatorem, których zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Szkoła otrzymany sprzęt wypożyczyła do realizacji zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom. Z Filialnej Szkoły Podstawowej w Zapoledniku laptopy otrzymało 4 uczniów i 1 nauczyciel. Z Szkoły Podstawowej w Grębowie laptopy otrzymało 5 uczniów i 2 nauczycieli. Z Liceum Ogólnokształcące w Grębowie laptopy otrzymało 5 uczniów. Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie jest ogromnie wdzięczna Gminie za przekazany sprzęt, który pozwoli uczniom na realizowanie zdalnego nauczania, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwiała aktywne włączanie się w codzienne zajęcia szkolne. Nauczycielom umożliwi być otwartym na nowe rozwiązania edukacyjne. Po epidemii sprzęt będzie służył dalej uczniom i szkole. Dziękujemy za otrzymane wsparcie, za podjęcie wyzwań związanych z procedurami zakupowymi, za podnoszenie jakości lokalnej edukacji.