W związku  z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,  uczniowie otrzymali laptopy w celu realizowania nauczania zdalnego. Laptopy otrzymali również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, aby mogli wcześniej przygotować się do ewentualnego kształcenia na odległość. Wypożyczone laptopy szkoła otrzymała od Gminy Grębów, która zakupiła je w ramach projektów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz pn.: ,,Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 Przekazany sprzęt  pozwoli uczniom na realizowanie zdalnego  nauczania, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwiała aktywne włączanie się w codzienne zajęcia szkolne. Nauczycielom umożliwi być otwartym na nowe rozwiązania edukacyjne.