Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2019 roku, z okazji 25-lecia pobytu  papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji. W konkursie wzięły udział  uczennice z klasy VII b: Gortych Nikola, Nieradka Aleksandra, Pawłowska Oliwia,  Stępień Oliwia, Weiss Wiktoria.

W I etapie konkursu dziewczęta  wykonały pod kierunkiem p. Izabeli Pędziwiatr pracę multimedialną na jeden z poniższych tematów: przyroda i geografia Chorwacji, historia, zabytki i tradycje Chorwacji, Chorwacja dzisiaj. Konkurs odbył się w trzech województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim, które obejmuje swoim okręgiem konsularnym Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia. Organizatorem konkursu był Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale  Kuratorów Oświaty  i Marszałków Województw. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 10 najlepszych zespołów, których prace z I etapu konkursu oceniono najwyżej. Drugi etap konkursu odbył się 25 kwietniu 2019 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Składał się on z testu obejmującego 100 pytań związanych z  zagadnieniami: przyrodą i geografią Chorwacji, historią, zabytkami i tradycją, polsko-chorwackimi relacjami, z pobytem Polaków w Chorwacji, Chorwacją dnia dzisiejszego.

 Nasze uczennice wywalczyły III miejsce. Gratulujemy!!!