„Cztery pory roku – Wiosna” to tytuł przewodni Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci   i młodzieży zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. W konkursie wzięli udział również  uczniowie Szkoły Filialnej w Zapoledniku. Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody.