W związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Urzędu Regulacji Energetyki, został ogłoszony konkurs plastyczny  dla  uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Celem konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną oraz poznanie skojarzeń młodzieży związanych z szeroko pojętą energetyką. Każdy z uczestników miał wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii elektrycznej. Z naszej szkoły na konkurs zostały wysłane dwie prace plastyczne uczniów klasy VIII. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz mediów.