BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM

               z okazji „Święta Patrona Szkoły”

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW

KLAS V – VIII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

 

Regulamin konkursu literackiego

  1. Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce.
  2. Do konkursu prozy autor może zgłosić jeden utwór, do konkursu poezji jeden lub dwa utwory.
  3. Każdy utwór powinien być podpisany.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  5. Prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach: poezji i prozy oraz kategorii wiekowej (klasy V – VII, VIII i Liceum Ogólnokształcące).
  6. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły wraz z kartą zgłoszenia.
  7. Termin składania prac upływa 24 listopada 2021 r.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na spotkaniu z okazji „Święta Patrona Szkoły” w dniu 29 listopada 2021 r.