Z okazji 225 rocznicy urodzin Stanisława Jachowicza Biblioteka Pedagogiczna i Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Libri ogłosiło konkurs „Jachowicz dzieciom”, którego celem jest popularyzacja twórczości poety. Konkurs został rozpropagowany przez naszą bibliotekę szkolną. Uczniowie Szkoły Podstawowej wykonali książeczki zawierające dowolny utwór Stanisława Jachowicza.  W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Prace konkursowe zostaną przekazane do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.