Dnia 9 grudnia 2020 r. odbyło się w bibliotece szkolnej uroczyste podsumowanie konkursu wojewódzkiego „Wywiad ze Świadkiem Historii”. Organizatorem konkursu był Wojewoda Podkarpacki. Konkurs był organizowany w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022”. Skierowany  do dzieci i młodzieży (7-19 lat) zamieszkującej teren województwa podkarpackiego oraz dzieci i młodzieży (7-19 lat) polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Zadaniem uczestników było nagranie filmu przedstawiającego wywiad z wybranym przez siebie świadkiem historii, osobą biorącą udział w ważnych dla naszego kraju wydarzeniach lub pamiętający takie wydarzenia, w szczególności związane z: Latami II wojny światowej, Działalnością konspiracyjną, Działalnością opozycyjną związaną z przemianami demokratycznymi w Polsce. Nasze uczennice z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego: Gabriela Dec, Aleksandra Nieradka i Wiktoria Weiss pod kierunkiem nauczycielki historii Pani Izabeli Pędziwiatr  przeprowadziły wywiad z Emilią Łakomy urodzoną w 1927 r. w Grębowie. Historię opowiedzianą przez prababcię Aleksandry Nieradki potwierdzają „Pamiętniki Seweryna Dolańskiego”- ziemianina zamieszkującego Pałac Dolańskich w Grębowie. Osobiście nagrody laureatkom  za zdobycie III miejsca w konkursie przekazała w imieniu Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice uczennic oraz Wójt Gminy Grębów Pan Kazimierz Skóra. Dziewczęta otrzymały również nagrody z rąk Wójta Gminy Grębów.