W dniu 6 kwietnia 2022 r. uczennice naszego liceum ogólnokształcącego: Anna Januszczak, Natalia Kos, Angelika Małecka, Sandra Matyka uczestniczyły w drugim  etapie konkursu „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Pierwszy etap szkolny, odbył się 15 marca 2022 r. Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim było uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Konkurs odbył się w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. 40. uczestników  rozwiązywało test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź).

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). Uczennice pracowały pod kierunkiem nauczycielki historii p. Izabeli Pędziwiatr.