Uczniowie naszej szkoły podstawowej  we wrześniu 2018 roku wezmą udział w konkursie „Do Hymnu” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury. Jest to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. ( np., Rota, Pierwsza Brygada). Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów. W II etapie jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań. Z województwa podkarpackiego zakwalifikowało się 31 szkół. Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie.