31 stycznia 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany był do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy 1 – 4 i  5 – 8. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej. Wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników. Integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne oraz wspólne działania podczas finału – „Wielka Zabawa Rodzinna”. Do konkursu w naszej szkole zgłosiło się po 8 uczniów w każdej kategorii wiekowej. Zadaniem uczniów było przeczytanie 10 książek i zaliczenie testu z czytanej lektury przynajmniej na 80 %. Zdobycie 6 sprawności kwalifikowało do pisania testu, który miał zadecydować kto spośród uczniów przejdzie do drugiego etapu powiatowego. W pierwszej grupie wiekowej klasy I – IV „Zwycięzcami I Etapu” zostali: Julia Dec, Blanka Kowalska i Szymon Jurek. Ponadto „Tytuł Aktywnego Czytelnika” otrzymali: Damian Skrzypacz, Kamila Sonka, Jagoda Suduł, Maciej Januszczak. W drugiej grupie wiekowej klasy V – VIII  „Tytuł Aktywnego Czytelnika” otrzymały uczennice: Natalia Frącz, Kinga Frącz. Koordynacją konkursu na terenie szkoły zajęły się p. Lucyna Skóra i Beata Grzywacz.