21 grudnia 2018roku w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Kocham rośliny i zwierzęta” zorganizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody – Zarząd w Tarnobrzegu. Spośród licznych prac, które wykonali nasi uczniowie pod kierunkiem wychowawców, zostały wybrane prace uczniów:

  • Milena Skóra kl. III – III miejsce – opiekun Teresa Janeczko
  • Mateusz Kozimala kl. III – wyróżnienie – opiekun Teresa Janeczko
  • Lena Rębisz kl. II a – wyróżnienie – opiekun Edyta Paniec
  • Gabriela Głowala II b – wyróżnienie – opiekun Aleksandra Dul.

Wspaniałe nagrody książkowe zostały wręczone przez panią kierownik Aleksandrę Dul po akademii bożonarodzeniowej. Konkurs plastyczny zwrócił uwagę dzieci na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, a w szczególności ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt. Miłość do przyrody przyczyni się z pewnością do ukształtowania pożądanych postaw proekologicznych przejawiających się poszanowaniem praw przyrody. Organizacją konkursu zajęła się p. Teresa Janeczko.