„Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając…”

Cornelia Funke

Realizując temat związany z  książką i czytelnictwem i analizując czytankę Zofii Staneckiej „Wielkie czytanie”, uczniowie klasy III b spontanicznie rzucili pomysł aby takie czytanie przeprowadzić w swojej klasie. Uczniowie prześcigali się w swojej pomysłowości, wszyscy byli zainteresowani i pełni pozytywnych emocji. W tej inicjatywie wspierała  dzieci pani Wanda Kolano oraz Lucyna Skóra – nasza pani bibliotekarka.  Wspólnie uzgodniliśmy, że każdy chętny uczeń przyniesie swoją ulubioną książkę i zaprezentuje ją na forum klasy zachęcając kolegów do jej przeczytania. Niektórzy uczniowie przynieśli także maskotki, które były tematycznie związane z bohaterami przedstawianej przez siebie książki. Niektórzy przebrali  się w stroje nawiązujące do treści czytanych książek. Pomysły były przeróżne podobnie jak i tematyka książek. Pojawiły się baśnie, powieści fantastyczne i przygodowe, albumy, a także książki o tematyce naukowej oraz wiersze.  Wywiązały się spontaniczne rozmowy i dyskusje,  w pogodnej i życzliwej atmosferze chętni uczniowie  czytali wybrane fragmenty i opowiadali o swoich wrażeniach z czytanych lektur.