Jak co roku nasza szkoła wzięła aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Sprzątaniem najbliższej okolicy naszej „Małej Ojczyzny” zajęły się klasy siódme i ósme wraz ze swoimi wychowawcami. Podsumowaniem akcji było zorganizowanie ogniska klasowego.