Adres poczty internetowej, dostępny dla wszystkich rodziców i uczniów, poczta służy do udzielania porad, konsultacji, wysyłania materiałów itp, dyżurują psychologowie zatrudnieni w poradni psychologicznej w Nowej Dębie, w tym również Barbara Bunio – psycholog szkolny ZSO w Grębowie poniżej adres:
psycholog.poradniand@interia.pl

Oprócz tego działa telefon przeznaczony do konsultacji i bezpośrednich rozmów z psychologiem, jest to służbowy numer telefonu z poradni psychologiczno – pedagogicznej, udostępniony do tych celów ze względu na stan epidemiczny. Pod poniższym numerem telefonu dyżuruje między innymi psycholog szkolny Barbara Bunio.

nr.tel. 15- 846 28 45 ŚRODA godz. 8.00 – 11.00