Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, odbędą się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.