HISTORIA SZKOŁY W GRĘBOWIE

KALENDARIUM

1604

Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej prowadzonej przy kościele.

1792

Kolejna wzmianka o funkcjonowaniu szkoły.

1822

Zmiana statutu szkoły parafialnej na trywialną z obowiązkowym językiem niemieckim.

1836

Istnienie ?szkółki niedzielnej? z prowadzonym kursem rolnym oraz szkoły trywialnej.

1869

Reorganizacja szkoły trywialnej w szkołę ludową.

1875

Początek istnienia w Grębowie Szkoły Ludowej Pospolitej dwuklasowej.

1893

Początek funkcjonowania szkoły czteroklasowej.

1904

Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego ( obecnie najstarszego skrzydła szkoły).

1910

Założenie pierwszej Biblioteki Szkolnej na terenie Grębowa.

1918 – 1939

Realizacja programu szkoły sześcioklasowej, okres wojenny ? od października 1939 edukacja na poziomie szkoły podstawowej z ograniczonym zakresem programowym ( bez historii, języka polskiego, geografii ).

1940

Tajne nauczanie na poziomie gimnazjum zorganizowane przez prof. Stanisława Bąka.

1944

Utworzenie pierwszej i drugiej klasy gimnazjum jako filii Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

1946/1947

Reforma oświatowa: powołanie do życia siedmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

1967/1968

Kolejna reforma edukacji, powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

1973 – 1983

Powstaje i funkcjonuje Zbiorcza Szkoła Gminna w Grębowie z filiami w Zapoledniku i Jamnicy.

1978 – 1981

Zmiana statutu Liceum Ogólnokształcącego na Liceum Rolnicze.

1983

Nadanie imienia Wincentego Baranowskiego szkole podstawowej.

1983

Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

1985

Oddanie do użytku nowego budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego.

1989

Nadanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka.

2000/2001

Reforma szkolnictwa

Wprowadzenie trzech etapów edukacyjnych:

Szkoła Podstawowa klasy I – VI

Gimnazjum klasy I – III

Liceum Ogólnokształcące klasy I – III.