DATA CZĘŚĆ EGZAMINU CZAS TRWANIA
5 XII Historia i WOS 60 minut
5 XII Język polski 90 minut
6 XII Przedmioty przyrodnicze 60 minut
6 XII Matematyka 90 minut
7 XII Język angielski poziom podstawowy

 

Język niemiecki poziom podstawowy

60 minut
7 XII Język angielski poziom rozszerzony 60 minut

 

Arkusze z Operonu będą dostępne tylko w wersji standardowej, tj. A 1.

Prosimy nauczycieli uczących w klasach III gimnazjum o przygotowanie arkusza w wersji A8 dla uczniów z dysfunkcjami posiadającymi orzeczenia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej.

Nauczyciele wychowawcy są zobowiązani do sporządzenia list uczniów z dysleksją.

Podczas egzaminu obowiązują wszystkie zasady CKE, tj.

  • strój galowy,
  • obowiązek posiadania aktualnej legitymacji szkolnej,
  • czarne długopisy,
  • zakaz stosowania korektora,
  • losowanie miejsc przed egzaminem,
  • kategoryczny zakaz wnoszenia urządzeń mobilnych (telefonów) na salę egzaminacyjną,
  • samodzielność podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  • uczniowie piszący arkusz A 8 oraz uczniowie z dysleksją, mają prawo do wydłużenia czasu egzaminu na wszystkich częściach egzaminu o 30 minut.