Na terenie całej gminy Grębów trwają prace budowlane. Jest to uwieńczenie składanych przez kilka lat wniosków na pozyskanie środków unijnych. Wymieńmy najważniejsze z nich oraz ich zakres:

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie.

Prace przy budynku szkoły zaczęły się w kwietniu 2017 r i potrwają do 9 września 2017 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego dachu na budynku liceum, docieplenie stropów i wymianę pokrycia dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 20 cm, wymianę wszystkich starych okien na plastikowe o małych stratach ciepła. Modernizację całego systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę trzech kotłów gazowych starego typu o mocy łącznej 435 kW na dwa kotły kondensacyjne o łącznej mocy 332 kW o dużych sprawnościach eksploatacyjnych, wymianę wszystkich starych grzejników na nowe o większej sprawności, wymianę starej instalacji c.o. i montaż nowych rur , zamontowanie nowoczesnych pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej w łazienkach wykorzystujących ciepło powietrza do podgrzania wody. Całkowitą wymianę instalacji elektrycznej na nowoczesną energooszczędną poprzez wymianę oświetlenia w całej szkole na lampy LED, montaż na dachu sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej w liczbie 160 paneli o mocy łącznej 40 kW do produkcji prądu, zmianę licznika energii na dwukierunkowy pozwalający oddawać prąd wytworzony z paneli do sieci, wymianę wszystkich przewodów elektrycznych na obecnie obowiązujące standardy zabezpieczeń, zamontowanie czujników ruchu na korytarzach, które pozwolą na samoczynne wyłączanie lamp gdy na korytarzach nie będzie osób; wbudowanie nowej sieci komputerowej w całej szkole. Ponadto cała szkoła wewnątrz została odnowiona poprzez malowanie ścian, sufitów i podłóg. Natomiast szkoła z zewnątrz przez nałożenie nowego tynku akrylowego dostała nowej barwy i wyglądu. Wspaniałym dodatkiem zewnętrznego wyglądu jest odtworzony przez pana J. Babraja nauczyciela z ZSO w Grębowie słoneczny zegar na ścianie frontowej szkoły. Całkowity koszt termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie wyniesie 2 930 000 zł. Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych czyli 2395169,24zł .