Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły brali udział w obozie językowym „Euroweek – Szkoła Liderów”.  W dniach 17.06 – 21.06 2022 r. 30 uczniów z naszej szkoły oraz 15 uczniów zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Wydrzy uczestniczyło w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z wolontariuszami: Lisette Dela Cruz z Filipin, Nick Serzano z Peru, Pathana Kuntiyavong (KOLA) z Laosu, Nicolas Gauthier z Polinezji Francuskiej. Młodzież uczyła się przez zabawę oraz ćwiczyła umiejętności posługiwania się językiem obcym, a co najważniejsze przełamywała bariery kulturowe. „EuroWeek – Szkoła Liderów” zorganizowana była w pięknej górskiej miejscowości – Międzygórze w pobliżu Bystrzycy Kłodzkiej. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec  innych kultur, promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego, integracja oraz motywowanie do nauki języka angielskiego.  „EuroWeek – Szkoła Liderów” jest specjalnym obozem edukacyjnym, którego celem jest rozwój najcenniejszych obecnie umiejętności społecznych – pracy w grupie, kierowania, prowadzenia prezentacji. Jednym z paneli dyskusyjnych był temat alkoholizmu i innych uzależnień spotykanych wśród młodych ludzi. Wszystko to w przystępnej i ciekawej formie. Zajęcia prowadzone były przez szkoleniowców i zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieży w języku angielskim. Atrakcją wyjazdu było spotkanie z młodzieżą z Turcji, która uczestniczyła w wyjeździe językowym w naszym kraju. Na zakończenie obozu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w „EuroWeek – Szkoła Liderów”, a szkoła podziękowanie za współpracę przy organizacji obozu. Udział w obozie był  niezapomnianym doświadczeniem, pokazującym jak młodzi ludzie z pasją mogą aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Oprócz zajęć językowych odbyły się dwa wyjazdy, w trakcie których młodzież uczestniczyła w nocnym zwiedzaniu „Twierdzy Kłodzkiej” oraz podziwiała wnętrza i ogrody zamku w Mosznie. Organizatorami wyjazdu były p. Anna Dul i Lucyna Skóra.