We wszystkich województwach w Polsce odbył się III etap ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów, kształtowanie nawyków czytania i promowania książek. Na Podkarpaciu konkurs miał miejsce w Urzędzie Marszałkowskim i w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Z testem dotyczącym wybranych lektur, zmierzyły się 33 drużyny, które poprzednio przeszły eliminacje powiatowe. Uczniowie naszej szkoły Julia Dec, Szymon Jurek, Blanka Kowalska reprezentowali powiat tarnobrzeski. Konkurs składał się z testu, który zawierał odpowiedzi jednokrotnego i dwukrotnego wyboru oraz odpowiedzi typu prawda/fałsz. Pytana były niezwykle szczegółowe. Wyniki konkursu, zostaną ogłoszone 4 kwietnia. Najlepsze drużyny z poszczególnych województw, wezmą udział w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 11 maja w Katowicach. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wielka Liga z Katowic, przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie.