W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 13. października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14. października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku. Wiele ciepłych słów i życzeń popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie w”koncercie życzeń” docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujnośc i troskę o dobro wychowanków.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenia nagród wyróżniającycm się nauczycielom i stypendiów dla najlepszych uczniów naszej szkoły.

W trakcie uroczystości wystąpili pani Dyrektor i pan Wójt, którzy w swoich przewówieniach odnieśli się do trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowali też za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyli wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. 

Uroczysta akademia została przygotowana pod kierunkiem pań: Krystyny Pliszki, Haliny Czerniec, Elżbiety Idec i Małgorzaty Janeczko.