Dnia 13 października 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego i przemówienia Pani Dyrektor Krystyny Koziei, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie wraz z Wicedyrektor Barbarą Bożek wręczyła nauczycielom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pań Małgorzaty Janeczko, Elżbiety Idec, Beaty Urbaniak i księdza Mariusza Krasuli.  Młodzi artyści piosenką, słowem i dobrym żartem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Przypomnieli również historię Komisji Edukacji Narodowej. Na zakończenie akademii pani dyrektor podziękowała młodym artystom, nauczycielom i widzom za udział w uroczystości.