Dyrektor ZSO – Chmura Krystyna

Wicedyrektor ZSO – Hadryś Krystyna

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – JAMNICA
Stępień Dorota
Wiącek Urszula

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – ZAPOLEDNIK
Kierownik – Dul Aleksandra
Dąbek Anna – nauczyciel wspomagający
Janeczko Teresa
Kaczor Wiesława
Paniec Edyta
Rędzia Anna
Sabat Renata
Nieradka Jolanta

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – GRĘBÓW

Świetlica Szkolna
Janeczko Urszula

Psycholog Szkolny
Bunio Barbara

Biblioteka Szkolna
Pędziwiatr Izabela
Skóra Lucyna

Język polski
Duma Bożena
Grzywacz Beata
Janeczko Małgorzata
Pliszka Krystyna
Pławiak Barbara
Sokół Alicja

Język angielski
Dec Agnieszka
Dul Beata
Kos Zuzanna
Kwapisz Edward
Lipińska Dagmara
Sokół Alicja
Urbaniak Beata

Język niemiecki
Maciąg Teresa
Sonka Agnieszka

Język francuski
Lipińska Dagmara

Historia
Czerniec Halina
Hadryś Krystyna
Pędziwiatr Izabela
Szwed Grażyna

Wiedza o Społeczeństwie
Czerniec Halina
Szwed Grażyna

Fizyka
Kraszewska ? Dańko Grażyna

Matematyka
Ataman – Derbot Anna
Bożek Barbara
Dul Marta
Idec Elżbieta
Skowron Joanna

Geografia
Galiniak Bożena

Przyroda
Galiniak Bożena
Wójcik Alina

Biologia
Elżbieta Krasińska
Wójcik Alina

Chemia
Dec Agnieszka

Informatyka
Delimata Radosław

Podstawy Przedsiębiorczości
Skóra Lucyna

Przysposobienie Obronne
Januszczak Paweł

Edukacja dla Bezpieczeństwa
Januszczak Paweł

Sztuka
Babraj Jerzy

Plastyka
Babraj Jerzy
Janeczko Małgorzata

Muzyka
Babraj Jerzy

Technika
Idec Elżbieta
Pliszka Krystyna

Religia
Ks Kamiński Adam
Ks Kołodziej Tomasz

Wychowanie komunikacyjne
Czerniec Halina

Przygotowanie do życia w rodzinie
Czerniec Halina
Elżbieta Krasińska

Wychowanie fizyczne
Czerepak Grzegorz
Dul Anna
Januszczak Paweł
Kułaczkowski Marcin
Nieradka Joanna