Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – POBIERZ

Aneks do Statutu – POBIERZ

Plan nadzoru pedagogicznego – POBIERZ

Wewnątrzszkolny System Oceniania – POBIERZ

Punktowy system oceniania zachowania w Szkole Podstawowej – POBIERZ

Zasady i warunki projektu edukacyjnego – POBIERZ

Regulamin biblioteki szkolnej – POBIERZ