Dnia 19 października 2018 r. nastąpiło przesłuchanie muzyczne uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Nasza szkoła została zgłoszona do udziału w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie a capella hymnu państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych: „Boże, coś Polskę” oraz „Roty”. Przesłuchania i nagrania wykonywanych pieśni dokonało jury konkursowe spoza szkoły  powołane przez organizatora – Narodowe Centrum Kultury. W konkursie rywalizuje ze sobą 300 szkół z całego kraju. Jak szacuje organizator, w sumie hymn zaśpiewa 50 tys. uczniów w największych miastach i małych wioskach – od Wyspy Wolin po Bieszczady i od Podlasia po Zgorzelec. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 uczniów. W naszej szkole pieśni śpiewało 195 uczniów. Celem konkursu było włączenie społeczności szkolnej w ogólnopolskie obchody 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Doskonalenie poprawnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego oraz rodzimych pieśni hymnicznych. Rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie. Zrzeszanie uczniów i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego. Zgłoszeniem udziału naszej szkoły w konkursie i organizacją zajęły się panie Izabela Pędziwiatr i Grażyna Szwed. Dekorację sali wykonali p. Jerzy Babraj i Elżbieta Idec.