Klasy II i III liceum ogólnokształcącego wraz z opiekunami – p. Alicją Sokół i p. Barbarą Nowak wzięły udział w Dniach Otwartych. Bogaty program oferował wykłady otwarte, zawody na strzelnicy multimedialnej, pokazy sztuki walki i samoobrony, prezentację Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali wykładów: „Bank i bankierzy” mgr Bożeny Zygmunt, „Wywiad i kontrwywiad w starożytności” dra Krzysztofa Chochowskiego, „Pielęgniarstwo zawodem przyszłości” dr Haliny Kalandyk, „Życie człowieka w ratownictwie medycznym” dr Leszka Marca. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się projekt prowadzony już od kilku lat przez uczelnię. SOS Matura przygotowujący maturzystów do egzaminu z matematyki. Zdjęcia z Dni Otwartych można obejrzeć w galerii PUZ w Tarnobrzegu.