im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Kategoria: Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum 2022/2023

Dla absolwentów szkół podstawowych

Pobierz dokument – rekrutacja do LO

Pobierz dokument – podanie do LO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STANISŁAWA BĄKA W GRĘBOWIE
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2022 – 2023

Ósmoklasisto, rozumiemy, że stoisz obecnie przed bardzo trudnym wyborem i dlatego postanowiliśmy Ci w tym nieco pomóc. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy materiały reklamowe, które zawierają najistotniejsze informacje o naszej szkole i jej ofercie edukacyjnej.

Szczegółowe kryteria rekrutacji.

Continue reading

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2022 r. do godz. 15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 11 kwietnia 2022 r. do godz.15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 15 sierpnia 2022 r. do godz.15:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 sierpnia 2022 r. do godz.12:00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12 kwietnia 2022 r. od godz.13:00 do 28 kwietnia 2022 r. do godz.15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 sierpnia 2022 r. od godz. 13:00 do 25 sierpnia 2022 r. do godz.15:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:29 kwietnia 2022 r. do godz.12:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 26 sierpnia 2022 r. do godz.12:00

Szczegóły w załączniku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej.

Rekrutacja do liceum 2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Baka w Grębowie informuje, że rekrutacja do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022 zaczyna się od 17.05.2021 r. (złożenie podania o przyjęcie do szkoły). Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

1. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Gwarantujemy 100% zdawalność matury, co pozwala wybrać wymarzony kierunek studiów.

W dobie koronawirusa komfort bliskości szkoły oraz możliwość szybkiego kontaktu z wychowawcami, nauczycielami lub kolegami (których się zna) zapewnia bezpieczeństwo sanitarne każdego ucznia.

2. Uczniowie LO w Grębowie korzystają z następujących stypendiów:

a) Stypendium Wójta Gminy Grębów dla wszystkich uczniów o średniej ocen powyżej 4,75 w pierwszym semestrze nauki przyznawane na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej lub zaświadczenia uzyskania tytułu laureata .
b) Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia o najwyższej średniej
w Liceum.
c) Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla uczniów
o zainteresowaniach przyrodniczych, matematycznych, informatycznych lub językowych.

3. Oferta Liceum Ogólnokształcącego:`

 • Możliwość wyboru dowolnych rozszerzeń bez ograniczenia profilami.
 • Nauka w małych grupach.
 • Dodatkowe zajęcia rozszerzające z wybranych przedmiotów już od I klasy.
 • Przedmioty, których uczeń nie zdaje na maturze realizowane w zakresie podstawowym.
 • Język angielski jako wiodący dla wszystkich uczniów oraz do wyboru język francuski (podstawowy) lub niemiecki (kontynuacja).
 • Wykwalifikowana, życzliwa i wymagająca kadra nauczycielska.
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia.

Krystyna Chmura

Pobierz tutaj – podanie do liceum