Dyrektor ZSO – Kozieja Krystyna

Wicedyrektor ZSO – Bożek Barbara

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – ZAPOLEDNIK
Kierownik – Dul Aleksandra
Duda Monika – nauczyciel wspomagający
Janeczko Teresa
Kaczor Wiesława
Kotwica Klaudia
s Lachman Renata
Paniec Edyta
Rędzia Anna
Sabat Renata
Szymula Zuzanna

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – GRĘBÓW

Świetlica Szkolna
Babraj Jerzy
Chmura Krystyna
Dąbek Anna
Idec Elżbieta
Wiącek Urszula

Pedagog Szkolny
Drozd Joanna
Nowak Paulina
Tryk Elżbieta

Biblioteka Szkolna
Skóra Lucyna

Język polski
Duma Bożena
Grzywacz Beata
Janeczko Małgorzata
Nowak Barbara
Pliszka Krystyna
Sokół Alicja

Język angielski
Kwapisz Edward
Lipińska Dagmara
Sokół Alicja
Szymula Zuzanna
Urbaniak Beata

Język niemiecki
Maciąg Teresa
Sonka Agnieszka

Język francuski
Lipińska Dagmara

Historia
Hadryś Krystyna
Pędziwiatr Izabela
Szwed Grażyna

Wiedza o Społeczeństwie
Szwed Grażyna
Nowak Barbara

Fizyka
Ataman-Derbot Anna
Nieradka Anna
Nowak Paulina

Matematyka
Ataman – Derbot Anna
Bożek Barbara
Dul Marta
Idec Elżbieta
Nieradka Joanna

Geografia
Galiniak Bożena

Przyroda
Dąbek Anna
Galiniak Bożena

Biologia
Gortych Sabina

Chemia
Dec Agnieszka

Informatyka
Bożek Barbara
Delimata Radosław

Podstawy Przedsiębiorczości
Skóra Lucyna

Przysposobienie Obronne
Januszczak Paweł

Edukacja dla Bezpieczeństwa
Januszczak Paweł

Wiedza o kulturze
Babraj Jerzy

Plastyka
Babraj Jerzy

Muzyka
Babraj Jerzy

Technika
Idec Elżbieta

Religia
ks Gorazd Maciej
ks Krasula Mariusz
s Lachman Renata

Wychowanie komunikacyjne
Idec Elżbieta

Wychowanie do życia w rodzinie
Gortych Sabina
Nieradka Joanna

Wychowanie fizyczne
Czerepak Grzegorz
Dul Anna
Januszczak Paweł
Kułaczkowski Marcin

Nauczyciele wspomagający w klasach 4-8
Kolano Wanda
Kopała Anna
Kozieł Joanna
Nieradka Jolanta