Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Kategoria: Dokumenty

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie za rok 2018 można przeczytać na stronie BIP Urzędu Gminy oraz pod tym linkiem:
LINK

Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – POBIERZ

Aneks do Statutu – POBIERZ

Plan nadzoru pedagogicznego – POBIERZ

Wewnątrzszkolny System Oceniania – POBIERZ

Punktowy system oceniania zachowania w Szkole Podstawowej – POBIERZ

Zasady i warunki projektu edukacyjnego – POBIERZ

Regulamin biblioteki szkolnej – POBIERZ