„Biblioteka jest instytucją, która
samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury”
Jan Paweł II

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących do biblioteki szkolnej. Zapewniamy, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Zawsze może liczyć na radę i wszechstronną pomoc w wyborze odpowiedniej literatury, miłą przyjazną atmosferę.

Biblioteka Szkolna jest bardzo ważnym ogniwem wspierania procesu dydaktycznego.

Pierwsza informacja o istnieniu biblioteki szkolnej w Grębowie pojawiła się w roku 1910, a zatem jej działalność trwa już ponad 100 lat.

Głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów oraz przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także samodzielnego zdobywania wiedzy. Ponadto nasza biblioteka prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczą. Pod nieobecność nauczycieli uczniowie przebywają na zastępstwach w bibliotece

W chwili obecnej zgromadzonych jest w dwóch pomieszczeniach bibliotecznych 26824 pozycje książkowe, z czego 14114 to księgozbiór SP i Gimnazjum a 12710 stanowi księgozbiór LO. Dysponujemy lekturami dla wszystkich klas, atlasami, słownikami językowymi i rzeczowymi, encyklopediami ogólnymi i tematycznymi, leksykonami, informatorami, albumami malarstwa oraz literaturą beletrystyczną dla uczniów i pracowników szkoły. Posiadamy również zbiór płyt CD, DVD, pakietów multimedialnych wspomagających proces kształcenia i wychowania. Cześć zbiorów bibliotecznych znajduje się w pracowniach przedmiotowych.

W czytelni biblioteki – oprócz księgozbioru podręcznego – znajdują się, przeznaczone dla uczniów, trzy stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym. Uczniowie mogą też w ciszy i spokoju odrabiać zadania domowe, przygotowywać się do konkursów oraz czytać książki i przeglądać prasę.

Biblioteka Szkolna organizuje również wystawy tematyczne, okolicznościowe a także liczne konkursy: literackie, czytelnicze i plastyczne.

„Kto czyta – żyje wielokrotnie.

Kto zaś z książkami obcować nie chce,

na jeden żywot jest skazany”

Józef Czechowicz