Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rożnych sytuacjach drogowych  i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. Spotkanie odbyło się w Szkole Filialnej w Zapoledniku. Dzieci zostały zapoznane m. in. z zasadami bezpiecznego poruszania się po jezdni i na przejściach dla pieszych. Odbyły się praktyczne ćwiczenia na pasach. Policjanci pomagali przechodzić przez nie i dbali, aby każde dziecko w prawidłowy sposób reagowało na drodze. Dzieci z dużym zaangażowanie brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania.
Organizowanie akcji policji i wdrażanie programów profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami typu WORD ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat.