W dniu 7.06.2019r. w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji panią  starszy sierżant Izabelą Gągola dotyczące bezpiecznych wakacji. Pani starszy sierżant  z Komisariatu  Policji w Grębowie przypomniała uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku letniego. Omówiła zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, poprawnej jazdy rowerem, właściwego przechodzenia przez jezdnię,  rozważnego korzystania z kąpielisk  oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Uczyła jak zachować się , kiedy zaatakuje pies i gdzie dzwonić w razie zagrożenia. Podawała dzieciom przykłady złych zachowań aby w ten sposób bardziej dosadnie uzmysłowić grożące im niebezpieczeństwa. Uczniowie brali udział w scenkach i przedstawiali te sytuacje, za prawidłowe  zachowania otrzymały drobne upominki. Na zakończenie dzieci podziękowały pani policjant za poświęcony czas i dobre rady.