Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Author: Admin (page 2 of 3)

Gmina Grębów to wielki plac budowy.

Na terenie całej gminy Grębów trwają prace budowlane. Jest to uwieńczenie składanych przez kilka lat wniosków na pozyskanie środków unijnych. Wymieńmy najważniejsze z nich oraz ich zakres:

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie.

Prace przy budynku szkoły zaczęły się w kwietniu 2017 r i potrwają do 9 września 2017 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego dachu na budynku liceum, docieplenie stropów i wymianę pokrycia dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 20 cm, wymianę wszystkich starych okien na plastikowe o małych stratach ciepła. Modernizację całego systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę trzech kotłów gazowych starego typu o mocy łącznej 435 kW na dwa kotły kondensacyjne o łącznej mocy 332 kW o dużych sprawnościach eksploatacyjnych, wymianę wszystkich starych grzejników na nowe o większej sprawności, wymianę starej instalacji c.o. i montaż nowych rur , zamontowanie nowoczesnych pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej w łazienkach wykorzystujących ciepło powietrza do podgrzania wody. Całkowitą wymianę instalacji elektrycznej na nowoczesną energooszczędną poprzez wymianę oświetlenia w całej szkole na lampy LED, montaż na dachu sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej w liczbie 160 paneli o mocy łącznej 40 kW do produkcji prądu, zmianę licznika energii na dwukierunkowy pozwalający oddawać prąd wytworzony z paneli do sieci, wymianę wszystkich przewodów elektrycznych na obecnie obowiązujące standardy zabezpieczeń, zamontowanie czujników ruchu na korytarzach, które pozwolą na samoczynne wyłączanie lamp gdy na korytarzach nie będzie osób; wbudowanie nowej sieci komputerowej w całej szkole. Ponadto cała szkoła wewnątrz została odnowiona poprzez malowanie ścian, sufitów i podłóg. Natomiast szkoła z zewnątrz przez nałożenie nowego tynku akrylowego dostała nowej barwy i wyglądu. Wspaniałym dodatkiem zewnętrznego wyglądu jest odtworzony przez pana J. Babraja nauczyciela z ZSO w Grębowie słoneczny zegar na ścianie frontowej szkoły. Całkowity koszt termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie wyniesie 2 930 000 zł. Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych czyli 2395169,24zł .

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września o godzinie 8:00 w Kościele Parafialnym w Grębowie.

Organizacje szkolne

Informacje o wszystkich działających w naszej szkole Organizacjach znajdziesz TUTAJ.

Nowa wersja strony ZSO Grębów

To jest nowa wersja strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.
Gdyby czegoś nie można było znaleźć w nowej wersji jest na pewno w starej.

Starą wersję znajdziecie po wpisaniu adresu w przeglądarce – starawersja.zsogrebow.pl lub szybciej – TUTAJ.

Przetargi

Tutaj będą się pojawiać wszystkie nowe przetargi, natomiast wszystkie dotychczasowe można przeglądać TUTAJ.

Biblioteka szkolna

„Biblioteka jest instytucją, która
samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury”
Jan Paweł II

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących do biblioteki szkolnej. Zapewniamy, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Zawsze może liczyć na radę i wszechstronną pomoc w wyborze odpowiedniej literatury, miłą przyjazną atmosferę.

Biblioteka Szkolna jest bardzo ważnym ogniwem wspierania procesu dydaktycznego.

Czytaj dalej…

Patron szkoły

Prof. Stanisław Bąk

Językoznawca, slawista, etnograf, edytor, współczesny znawca i badacz polskich gwar Dolnego Śląska, zbieracz folkloru śląskiego.

Dewizą życiową profesora Stanisława Bąka było hasło „PRACA ZWYCIĘŻY WSZYSTKO”.

Kalendarium życia prof. Stanisława Bąka

1900

28 listopada urodził się w Grębowie.

1913

Ukończył Szkołę Powszechną w Grębowie i zaczął uczęszczać do Prywatnego Gimnazjum Realnego w Nisku.

1921

Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

1925

Ukończył studia polonistyczne i został asystentem przy Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

1926

Otrzymał tytuł doktora Filozofii i Filologii Słowiańskiej.

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W GRĘBOWIE

KALENDARIUM

1604

Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej prowadzonej przy kościele.

1792

Kolejna wzmianka o funkcjonowaniu szkoły.

Czytaj dalej…

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor ZSO – Chmura Krystyna

Wicedyrektor ZSO – Hadryś Krystyna

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – JAMNICA
Stępień Dorota
Wiącek Urszula

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – ZAPOLEDNIK
Kierownik – Dul Aleksandra
Dąbek Anna – nauczyciel wspomagający
Janeczko Teresa
Kaczor Wiesława
Paniec Edyta
Rędzia Anna
Sabat Renata
Nieradka Jolanta

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – GRĘBÓW

Czytaj dalej…

Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – POBIERZ

Aneks do Statutu – POBIERZ

Plan nadzoru pedagogicznego – POBIERZ

Wewnątrzszkolny System Oceniania – POBIERZ

Zasady i warunki projektu edukacyjnego – POBIERZ

Regulamin biblioteki szkolnej – POBIERZ

Older posts Newer posts

© 2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących

Theme by Anders Noren" class="tothetop">Up ↑