im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Autor: Admin (Page 1 of 7)

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  zarządza dodatkowe dni wolne w roku szkolnych 2021/2022:

 • 15 października 2021 – SP, LO
 • 12 listopada 2021 – SP, LO
 • 7 stycznia 2022 – SP, LO
 • 2 maja 2022 – SP, LO
 • 4 maja 2022 – LO
 • 5 maja 2022 – LO
 • 6 maja 2022 – LO
 • 24 maja 2022 – SP
 • 25 maja 2022 – SP
 • 26 maja 2022 – SP, LO
 • 17 czerwca 2022 – SP, LO

Informacja dla rodziców

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od września do grudnia 2021 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. W deklaracji znajduje sie tabela, przedstawiająca przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz planowane terminy tych zajęć.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej ZSO Grębów. Wypełnioną deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021r.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ

 

 

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Elżbieta Tryk

 

Nie ma takiego problemu którego nie da się rozwiązać!
Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu…
Jeśli masz problem, trudną sytuację, z którą nie możesz sobie poradzić, a z różnych powodów trudno o tym powiedzieć komukolwiek…
Jeśli jest Ci źle i czujesz, że nikt Cię nie rozumie…
Jeśli widzisz, że komuś dzieje się krzywda…
Jeśli chcesz tak zwyczajnie porozmawiać, pochwalić się czymś, masz ciekawy pomysł…
Po prostu przyjdź!

ZAPRASZAM SERDECZNIE

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości

 Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

gdy nie radzą sobie z programem nauczania;
gdy ktoś naruszy ich prawa;
gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
gdy potrzebują pomocy i rady;
gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

Trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
-problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
-uzyskania informacji o dalszej ścieżce  edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

Pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
-analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
-współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
-wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
-wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek: 8:00 – 15:00

Środa: 8:00 – 14:00

Czwartek:8:00- 15:00

Ostatnie pożegnanie

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być
z Nami…”
św. Jan

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 09.07.2021 r. zmarła Śp. Pani Halina Kochańczyk, wieloletni pracownik naszej szkoły.

Łącząc się w żałobie i smutku, składamy kondolencje
i wyrazy współczucia Rodzinie.

Halinko, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!

 

Dyrekcja i Pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

Matura 2021 – wyniki.

Tegoroczne egzaminy maturalne odbyły się w wyjątkowych warunkach. W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzaminy maturalne przeprowadzono na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

By zdać maturę trzeb uzyskać minimum 30 proc. z trzech obowiązkowych testów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.  W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W dniu dzisiejszym tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.

Wyniki, jakie uzyskali są bardzo dobre.

Oddział  LO Grębów Powiat Województwo Kraj
język angielski
– poziom podstawowy
85 64 73 75
język polski
– poziom podstawowy
57 42   53 55
matematyka
– poziom podstawowy
55 39 58 56
język angielski
– poziom rozszerzony
75 48 61 65
historia
– poziom rozszerzony
83 53 35 37
fizyka
– poziom rozszerzony
90 26 34 37
chemia
– poziom rozszerzony
44 24 35 35
wiedza o społeczeństwie
– poziom rozszerzony
43 43 28 28
matematyka
poziom rozszerzony
20 14 31 31
geografia
– poziom rozszerzony
30 16 31 33
biologia
– poziom rozszerzony
22 22 33 33
język polski
– poziom rozszerzony
34 34 44 49

Nauczycielom dziękujemy za włożony trud, poświęcenie i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy.

Maturzystom gratulujemy i życzymy im pomyślnej rekrutacji na studia!!!

Absolwentów Szkoły Podstawowej zapraszamy do pierwszej klas Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie!!!

Rekrutacja do liceum 2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Baka w Grębowie informuje, że rekrutacja do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022 zaczyna się od 17.05.2021 r. (złożenie podania o przyjęcie do szkoły). Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

1. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Gwarantujemy 100% zdawalność matury, co pozwala wybrać wymarzony kierunek studiów.

W dobie koronawirusa komfort bliskości szkoły oraz możliwość szybkiego kontaktu z wychowawcami, nauczycielami lub kolegami (których się zna) zapewnia bezpieczeństwo sanitarne każdego ucznia.

2. Uczniowie LO w Grębowie korzystają z następujących stypendiów:

a) Stypendium Wójta Gminy Grębów dla wszystkich uczniów o średniej ocen powyżej 4,75 w pierwszym semestrze nauki przyznawane na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej lub zaświadczenia uzyskania tytułu laureata .
b) Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia o najwyższej średniej
w Liceum.
c) Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla uczniów
o zainteresowaniach przyrodniczych, matematycznych, informatycznych lub językowych.

3. Oferta Liceum Ogólnokształcącego:`

 • Możliwość wyboru dowolnych rozszerzeń bez ograniczenia profilami.
 • Nauka w małych grupach.
 • Dodatkowe zajęcia rozszerzające z wybranych przedmiotów już od I klasy.
 • Przedmioty, których uczeń nie zdaje na maturze realizowane w zakresie podstawowym.
 • Język angielski jako wiodący dla wszystkich uczniów oraz do wyboru język francuski (podstawowy) lub niemiecki (kontynuacja).
 • Wykwalifikowana, życzliwa i wymagająca kadra nauczycielska.
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia.

Krystyna Chmura

Pobierz tutaj – podanie do liceum

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dziękują.

 

Szanowne Panie Dyrektor,
Droga Pani Wychowawczyni,
Niezastąpione Grono Pedagogiczne!

My, absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie Anno Domini 2021, pragniemy w krótkich słowach wyrazić wdzięczność za wszystkie lata nauki i kształtowania naszej tożsamości, bo oto przyszło nam pożegnać się w niełatwym dla wszystkich czasie. Nie możemy spotkać się  na wspólnej uroczystej akademii, aby osobiście podziękować i odebrać z rąk Pani Dyrektor najważniejsze ze wszystkich, jak dotąd – świadectwo ukończenia szkoły średniej. Rozstanie jest tym trudniejsze, iż czas pandemii uniemożliwił nam spędzenie wspólnie ostatnich chwil nauki w szkole. Tym bardziej więc jesteśmy bardzo wdzięczni Wam, Drodzy Nauczyciele, za ogrom pracy włożonej w przygotowanie naszej klasy  do zbliżającego się egzaminu dojrzałości. Mamy świadomość, że tryb nauki zdalnej był wielkim wyzwaniem, nie tylko dla nas, uczniów. Mimo to, pokazali Państwo, że kierowani pasją, możemy wspólnymi siłami przezwyciężyć wszelkie trudności. Za to, że wierzyliście w nasze zdolności i pomagaliście nam je rozwijać, że dzieliliście się  swoją wiedzą i doświadczeniem – w pięknych słowach dziękujemy. Nie tylko w nauce byliście dla nas przykładem. Na drodze ku dorosłemu życiu, ofiarowaliście nam wiele cennych wskazówek. Udowadnialiście na każdym kroku, że warto być dobrym i życzliwym człowiekiem, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i zobowiązani w swoje, dorosłe już życie, te wartości wcielać.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszej kochanej Pani Wychowawczyni. Przez wszystkie trzy lata wspólnej drogi, była dla nas Pani wielkim przykładem i nieocenionym wsparciem, zarówno w codziennych, jak i w tych najtrudniejszych chwilach. Zawsze była Pani względem nas autentyczna, szczera i sprawiedliwa. Roztaczała Pani nad nami swoją opiekę i wierzyła w nasze możliwości, nawet gdy my sami, do końca nie byliśmy o nich przekonani. Dziękujemy za ogromny kredyt zaufania, który zawsze miała Pani do nas. Nie wiemy jak będzie wyglądała nasza przyszłość, ale mamy pewność, że zawsze będziemy mogli liczyć na Pani pomoc. Wspólnie spędzone chwile, były dla nas bardzo ważnym doświadczeniem. Nigdy o nich nie zapomnimy!

Dziękujemy!

Maturzyści 2020/2021 wraz z Rodzicami

 

« Older posts