Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Autor: Lucyna Skóra (page 2 of 15)

Laureaci etapu wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Ziemianie należeli do tradycyjnych elit narodowych i państwowotwórczych. Na nich opierała się przed wybuchem II wojny światowej nie tylko polska armia, ale również administracja, dyplomacja i samorządowość. Należeli również do współtwórców Polskiego Państwa Podziemnego. Karol Hilary Tarnowski, prezes Zachodniomałopolskiego Związku Ziemian i organizator konspiracji ziemiańskiej „Tarcza” – „Uprawa” – „Opieka”, stwierdził po latach, że poczynania ziemiaństwa uwydatniły się szczególnie pozytywnie w dobie drugiej wojny światowej. Dlatego celem projektu jest przypomnienie zaangażowania ziemiaństwa  w obronę Polski we wrześniu 1939 r., następnie w działalność konspiracyjną i walkę na wszystkich frontach II wojny światowej. Ważnym elementem jest również wkład przedstawicieli środowiska w tworzenie władz polskich na emigracji. Zjawiskiem, które nie może zostać pominięte w trakcie analizy sytuacji ziemiaństwa w tym czasie były represje okupantów wobec przedstawicieli tej grupy, a więc wywłaszczenia, rabunki, aresztowania, deportacje czy też lincze i egzekucje. Bardzo istotnym tematem pozostaje pomoc, której ziemiaństwo udzieliło najbardziej potrzebującym, a więc ofiarom wysiedleń, aresztowań, ukrywającym się oficerom Wojska Polskiego i ich rodzinom, ludziom nauki, jeńcom wojennym, zestrzelonym pilotom alianckim, a przede wszystkim ukrywającym się Żydom. Całość problematyki zamyka okres wywłaszczania ziemiaństwa przez nową, komunistyczną władzę, który miał miejsce między jesienią 1944 r. a wiosną 1945 r. Tym samym kończy się istnienie naturalnej i tradycyjnej elity wiejskiej, która miała nie tylko wpływ na lokalne środowisko, ale również współtworzyła fundamenty państwa polskiego, a podczas okupacji konspiracji niepodległościowej.

 Projekt edukacyjny został ogłoszony wśród uczniów naszej szkoły.  Miał na celu wzbudzić zainteresowanie  najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym lub rodzinnym wymiarem.

 W kategorii  szkół podstawowych uczennice klasy VII b: Anna Jodłowska, Aleksandra Nieradka, Oliwia Stępień, Julia Zawół wykonały pod kierunkiem p. Joanny Nieradki pracę multimedialną.

W kategorii   szkół ponadgimnazjalnych uczennica klasy I LO Maria Żaczek napisała  pracę pisemną pod opieką p. Izabeli Pędziwiatr.

Uczennice zostały zwyciężczyniami etapu wojewódzkiego i będą reprezentować województwo podkarpackie podczas finału konkursu 6 czerwca 2019 r.  w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Wycieczka do Jednostki Wojskowej uczniów Szkoły Filialnej w Zapoledniku

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Szkoła Filialna w Zapoledniku została zaproszona na uroczyste obchody święta 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z okazji „Dnia Sapera” oraz Święta Wojsk Inżynieryjnych. Uroczystość odbyła się na terenie kompleksu koszarowego Garnizonu Nisko. Program obchodów obejmował: pokaz sprzętu wojskowego, uroczysty apel i poczęstunek. Uczniowie naszej szkoły byli zachwyceni wystawą sprzętu wojskowego i pokazem defilady wojskowej. Na zakończenie święta wszyscy goście zostali poczęstowani słynną wojskową grochówką.

Konkurs plastyczny „Wiosna” – udział Szkoły Filialnej w Zapoledniku

„Cztery pory roku – Wiosna” to tytuł przewodni Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci   i młodzieży zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. W konkursie wzięli udział również  uczniowie Szkoły Filialnej w Zapoledniku. Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody.

Rekolekcje w Szkole Filialnej w Zapoledniku

Rekolekcje – to w Kościele rzymskokatolickim kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę. W dniu 27 marca 2019 roku w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyły się wielkopostne szkolne rekolekcje. Rekolekcjonista mówił o tym,  aby uwierzyć w Jezusa, w Jego siłę miłosierdzia i przebaczenia. Poruszył kwestię prawdy, miłości i szacunku wobec najbliższych osób. Mówił o drodze wiary, która pełna jest drogowskazów, które informują nas o celu podróży naszego życia. Opowiadał o troskach życia doczesnego – „Bo życie to radość, piękno, czystość serca i duszy. Życie to najcenniejszy dar jaki mamy”.  Uczniowie chętnie dyskutowali i modlili się z Ojcem. Tegoroczne rekolekcje były bardzo ciekawe i pouczające. Na zakończenie spotkania Ojciec rekolekcjonista i Ks. Proboszcz Tomasz Kołodziej udzielili błogosławieństwa wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły.       

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta akademia poświęcona obchodom Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli. Prawa zapisane w konstytucji są nienaruszalne! Nikomu nie wolno ich zmieniać ani modyfikować dla własnych interesów! Czczenie tak ważnych świąt państwowych jest patriotycznym i moralnym obowiązkiem każdego polaka. Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy, Wolność, Naród, Ojczyzna.  Organizacją spotkania zajęły sie p. Marta Dul i Elżbieta Idec. Artystami byli uczniowie klasy klasy V a SP oraz uczennice trzeciej klasy gimnazjumim i siódmej szkoły podstawowej.

Powiatowe eliminacje OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 2019

29 kwietnia 2019 roku na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Rywalizacja odbywała się jak co roku z podziałem na trzy grupy wiekowe, zależne od typów szkół. Turniej składał się z dwóch części. W części pierwszej wszyscy uczestnicy pisali test zawierający 30 pytań. Następnie odbyła się część ustna, w której zawodnicy odpowiadali na wylosowane  pytania komisji konkursowej. Gminę Grębów reprezentowała grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego  w Grębowie: Aleksandra Dec, Sara Drozd i Adam Barnaś. Rywalizowali oni w trzeciej kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą w swojej grupie wiekowej został  uczeń naszej szkoły Adam Barnaś awansując do eliminacji wojewódzkich tego turnieju. Będzie reprezentantem powiatu tarnobrzeskiego. Opiekunem uczniów jest  p. Paweł Januszczak.

Adasiowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”

26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy III LO. Część artystyczna, złożona z wierszy, piosenek, skeczu i filmu nawiązujacego do wspomnień lat szkolnych, została przygotowana przez klasę II LO. Maturzystów pożegnali również Pani Dyrektor Krystyna Chmura oraz Wójt Kazimierz Skóra, który przez 3 lata nauki, wspierał finansowo rozwój edukacyjny uczniów, nagradzając ich stypendium za wyniki w nauce. Wyróżnieni absolwenci otrzymali nagrody w postaci książek i symboliczne upominki od młodszych kolegów. DRODZY MATURZYŚCI! Życzymy Wam szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Powodzenia podczas nadchądzących egzaminów maturalnych.

Konkurs wiedzy o Chorwacji

Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2019 roku, z okazji 25-lecia pobytu  papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji. W konkursie wzięły udział  uczennice z klasy VII b: Gortych Nikola, Nieradka Aleksandra, Pawłowska Oliwia,  Stępień Oliwia, Weiss Wiktoria.

W I etapie konkursu dziewczęta  wykonały pod kierunkiem p. Izabeli Pędziwiatr pracę multimedialną na jeden z poniższych tematów: przyroda i geografia Chorwacji, historia, zabytki i tradycje Chorwacji, Chorwacja dzisiaj. Konkurs odbył się w trzech województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim, które obejmuje swoim okręgiem konsularnym Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia. Organizatorem konkursu był Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale  Kuratorów Oświaty  i Marszałków Województw. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 10 najlepszych zespołów, których prace z I etapu konkursu oceniono najwyżej. Drugi etap konkursu odbył się 25 kwietniu 2019 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Składał się on z testu obejmującego 100 pytań związanych z  zagadnieniami: przyrodą i geografią Chorwacji, historią, zabytkami i tradycją, polsko-chorwackimi relacjami, z pobytem Polaków w Chorwacji, Chorwacją dnia dzisiejszego.

 Nasze uczennice wywalczyły III miejsce. Gratulujemy!!!

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, odbędą się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Niech czas wielkanocy utrzyma nasze marzenia w mocy.

Niech wszystkie życzenia okażą się możliwe do spełnienia.

Oby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,

Abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności.

Niech symbol boskiego odrodzenia będzie dla nas celem do spełnienia.

WESOŁYCH ŚWIĄT !

Wszystkim rodzicom i uczniom życzenia wielkanocne składa Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy  Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Grębowie.

« Older posts Newer posts »