im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Autor: Lucyna Skóra (Page 2 of 23)

„Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza – konkurs literacki

W dniach 26 – 29 listopada 2020 r. odbyło się święto Stanisława Jachowicza. Ruszyła bowiem I edycja Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu. Tym razem w wersji online. Nasze uczennice Julia Dec i Jagoda Suduł z klasy VI b oraz Zuzanna Nieradka z klasy VII c szkoły podstawowej wzięły udział w konkursie literackim. Napisały utwory: „Kapelusz”, „O małej, łakomej myszy” i „Szkodliwy misio”.  Konkurs był  jednym  z wielu wydarzeń festiwalowych. Miał na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poznanie sylwetki Stanisława Jachowicza i jego dorobku literackiego, a następnie jego twórcze wykorzystanie. Zachęcenie dzieci do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości, ze wskazaniem na stylistyczną i językową poprawność utworu. Ponadto w ramach festiwalu odbyły się spektakle, konkursy, warsztaty, wykłady i spotkania. Któż nie zna wierszyka „Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku…” Przybliżono postać autora oraz innych bohaterów jego bajkowego świata. Pierwszy festiwal imienia bajkopisarza pochodzącego z Tarnobrzega – Stanisława Jachowicza rozpoczął się w czwartek 26 listopada. Od tego dnia do niedzieli na profilu facebookowym Tarnobrzeskiego Domu Kultury i w wydarzeniu Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu zostały zamieszczone filmy, spotkania, odbyły się transmisje na żywo, konkursy, ciekawostki. W dniu 29 listopada zostały ogłoszone wyniki konkursu literackiego, plastycznego i teatralnego. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza uczennica Julia Dec. Otrzymała pozaregulaminową nagrodę przyznaną przez organizatora czyli Tarnobrzeski Dom Kultury za entuzjazm i ogromną wyobraźnię uwidocznioną w opowiadaniu pt. „Kapelusz”. Uczennice zgłosiła i zachęciła do udziału w konkursie p. Lucyna Skóra.

 

 

„Mała książka – wielki człowiek”

29 października 2020 r. w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się uroczyste spotkanie pierwszoklasistów w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się już od pierwszych miesięcy życia dziecka, na długo przed dniem, w którym zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed dziećmi u progu szkolnej edukacji, jest nauka czytania, która dzięki WYPRAWCE CZYTELNICZEJ może stać się prawdziwą przyjemnością oraz rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy  niekończącą się pasję do czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania swoich horyzontów. Tegoroczny, nowy etap kampanii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Nasza szkoła otrzymała Wyprawki czytelnicze, w skład których wchodzą: „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m. in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Uczniowie klas pierwszych w tym dniu przynieśli do szkoły swoje ulubione książeczki, które czytają wraz ze swoimi rodzicami. Następnie panie Klaudia Kotwica i Lucyna Skóra czytały fragmenty „Pierwszego abecadła”. Podsumowaniem spotkania czytelniczego było wręczenie pierwszoklasistom Wyprawki Czytelniczej.

Fascynująca lekcja w bibliotece…

Jak mówi chińskie przysłowie: „Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”Te słowa można uczynnić mottem niezwykłych spotkań, które miały miejsce na lekcjach języka polskiego w klasie IV „a” i „b”. Odbyły się one 23 października w szkolnej bibliotece. Zostały zainicjowane przez p. Lucynę Skórę. Klasy IV wraz ze swoimi wychowawcami (Bożeną Dumą i Barbarą Nowak) uczestniczyły w pięknej, baśniowej przygodzie z książką. Pani Lucyna Skóra rozpoczęła zajęcia od zaprezentowania zbiorów biblioteki. Przedstawiła historię książki i gatunki literatury. Nie pominęła ludzi, którzy biorą czynny udział w przygotowywaniu książki. Zachęcała do podjęcia trudu czytania, które jest tak ważne i potrzebne młodemu człowiekowi – kształtuje jego wyobraźnię i osobowość. Kulminacyjnym punktem tych zajęć stał się konkurs pięknego czytania. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z wypiekami na policzkach mogli wybrać sobie dowolną lekturę, którą przeczytają w wolnym czasie i zaprezentują później na lekcji języka polskiego. To była wspaniała przygoda!

Barbara Nowak – nauczycielka języka polskiego

Nauczanie hybrydowe w Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 19 października 2020 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcacego rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym. 50 % zajęć odbywa się w szkole a drugie 50 % w systemie zdalnym. Poniżej znajduje sie szczegółowy harmonogram lekcji na najbliższy miesiąc. Dopóki powiat tarnobrzeski będzie znajdował się w strefie żółtej w ten sposób będą odbywać się spotkania z nauczycielami. Ten system kształcenia związny jest z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH ODBYWAJACYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM W GRĘBOWIE

DATA DZIEŃ KLASA
19.19.2020 Poniedziałek II a, II b
20.10.2020 Wtorek II a, II b
21.10.2020 Środa I, III
22.10.2020 Czwartek I, III
23.10.2020 Piątek II a, II b
26.10.2020 Poniedziałek I, III
27.10.2020 Wtorek I, III
28.10.2020 Środa II a, II b
29.10.2020 Czwartek II a, II b
30.10.2020 Piątek I, III
2.11.2020 Poniedziałek II a, II b
3.11.2020 Wtorek II a, II b
4.11.2020 Środa I, III
5.11.2020 Czwartek I, III
6.11.2020 Piątek II a, II b
9.11.2020 Poniedziałek I, III
10.11.2020 Wtorek I, III
11.11.2020 Środa Dzień wolny
12.11.2020 Czwartek Dzień wolny
13.11.2020 Piątek Dzień wolny
16.11.2020 Poniedziałek II a, II b
17.11.2020 Wtorek II a, II b
18.11.2020 Środa I, III
19.11.2020 Czwartek I, III
20.11.2020 Piątek II a, II b

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

W dniu 15 października 2020 r. uczniowie klas I szkoły podstawowej mieli uroczyste „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej”. To jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Najważniejszym momentem całej uroczystości jest złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki. Na tym pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznają się z funkcją biblioteki szkolnej. Potrafią wskazać jak wygląda droga książki do czytelnika. Odróżniają księgarnię od biblioteki. Uczą się szacunku do książki i  obchodzenia się z nią. Należy podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie minimum 20 minut dziennie dzieciom bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja  co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych. Jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny oraz jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych. Lekcje biblioteczne przeprowadziła p. Lucyna Skóra nauczyciel – bibliotekarz ZSO w Grębowie.

Stypendyści Wójta Gminy Grębów, I semestr 2020/2021

W dniu 12 października 2020 r. wyróżnieni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego otrzymali Stypendium Wójta Gminy Grębów. Wśród  74 uczniów naszego liceum stypendium zostało przyznane 36 osobom. Poza wysoką średnią ocen powyżej 4,75 nagrodzeni byli również laureatami wielu konkursów ogólnopolskich. W imieniu tegorocznych stypendystów podziękowania złożyli uczniowie klasy III LO Maria Żaczek i Adam Barnaś. Dziękowali Panu Wójtowi za kontynuowanie tej szlachetnej inicjatywy, jaką jest nagradzanie najzdolniejszych uczniów. Podkreślali, że liceum to ważny etap w ich życiu. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w budowaniu przyszłej kariery. To także okras rozwijania pasji i talentów. To właśnie dzięki inicjatywie stypendialnej możemy realizować swoje marzenia i obiecujemy nie zawieść zaufania i wiary w nasze możliwości. Niech nasza radość, uśmiech, a także ciągły osobisty rozwój, będzie największym dowodem wdzięczności z naszej strony.

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 stypendium otrzymali następujący uczniowie:

KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO:

  1. Bąk Adrian  2. Bobrowska Aleksandra  3. Dec Gabriela 4. Frącz Kinga   5. Janeczko Karolina 6. Nieradka Aleksandra 7. Sądaj Aurelia 8. Sawicka Kamila 9. Weiss Wiktoria

KLASA II A LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO:

  1. Barnaś Paweł 2. Barnaś Michał 3. Bożek Sebastian 4. Chmielowiec Karolina 5. Chmielowiec Martyna 6. Drozd Katarzyna 7. Janeczko Katarzyna 8. Januszczak Anna 9. Kochańczyk Wiktoria 10. Kos Natalia 11. Nieradka Oliwia 12. Nurzyński Tymoteusz 13. Rutyna Justyna 14. Rutyna Przemysław  15. Sączawa Karolina  16. Tryk Dominika  17. Wroński Damian

KLASA II B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

  1. Gortych Martyna 2. Kędzia Julia  3.  Paterek Emilia 4. Rutyna Dominika 5. Stępień Patryk  6. Sądaj Jakub 7. Zięba Lidia

KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO:

  1. Barnaś Adam 2. Żaczek Maria

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Co roku, na całym świecie w pierwszy piątek października obchodzony jest „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Ta międzynarodowa akcja ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie jak jest niezbędna w codziennym życiu. Z tej okazji uczniowie klasy V SP na lekcji wychowawczej przygotowali koszulki, na których umieścili działania sprawiające im największą trudność w zapamiętaniu. 2 października klasa V ubrana w „tabliczkowe koszulki” przystąpiła do 60 – sekundowego egzaminu online z Tabliczki Mnożenia i Dzielenia. Test online rozwiazywali również uczniowie klasy VI a. Wszyscy, którzy poprawnie rozwiazali test otrzymali pamiatkowe „Dyplomy Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Poprzez to „matematyczne święto” chcemy propagować zasadność tabliczki mnożenia i mamy nadzieję, że wejdzie ono na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Akcję przygotowała i przeprowadziła p. Joanna Nieradka.

Wyjazd do kina z okazji Dnia Chłopaka

W  dniu 2 października w ramach obchodów Dnia Chłopaka uczniowie klas drugich LO i klasy I LO pojechali  wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Krystyną Pliszką, Lucyną Skórą i Anną Dul do kina Helios w Stalowej Woli. Obejrzeli film  25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – polski dramat sensacyjny z 2020 roku w reżyserii Jana Holoubka, powstały na podstawie scenariusza Andrzeja Gołdy.  Film opisuje sprawę Tomasza Komendy, który niesłusznie został skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny na karę 25 lat pozbawienia wolności. Po 18 latach pobytu w zakładzie karnym prokuratorzy i policjant postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. Żadna filmowa fikcja, nawet ta inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, nie jest w stanie zrelacjonować ogromu bólu, poniżenia i bezradności, jakie przez 18 lat towarzyszą za kratami osobie niesłusznie skazanej za bestialską zbrodnię. Trzeba więc ogromnego reżyserskiego wyczucia, by przejmującej historii nie zamienić mimowolnie w bezrefleksyjny maraton emocjonalnych tortur. W tę pułapkę na szczęście nie wpadł Jan Holoubek, który przypadek Tomasza Komendy opowiedział ze wstrząsającą w detalach precyzją, a zarazem z dojrzałością wytrawnego filmowca. Główne role w filmie zagrali: Piotr Trojan, Agata Kulesza, Dariusz Chojnacki, Jan Frycz, Mikołaj Chroboczek, Andrzej Konopka, Julian Świeżewski, Magdalena Różczka.

Sprzątanie Świata 2020

Już po raz 27. wyruszyliśmy posprzątać naszą małą ojczyznę czyli najbliższą okolicę. W tym roku sprzątania podjęły się klasy VII a, VII b i VI b pod opieką swoich wychowawczyń p. Grażyny Szwed, Marty Dul i Barbary Bożek. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać! Tegoroczna akcja Sprzątania Świata przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W czasie Wielkiego Sprzątania we wrześniu zachęcamy, inspirujemy i motywujemy do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.

 

Narodowe Czytanie 2020

Tradycyjnie już nasza szkoła włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. Tym razem,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgromadziliśmy się w bibliotece szkolnej, gdzie z podziałem na role czytaliśmy wybrane fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego. „Balladyna” – jak napisał w liście prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda – to utwór, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu powstało na emigracji czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w nim realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Uczestnicy akcji mieli też możliwość zapoznania się z innymi utworami J. Słowackiego, które w formie wystawy, przygotowała p. Lucyna Skóra. Czytanie „Balladyny” poprzedziła informacja dotycząca samej idei Narodowego Czytania oraz krótkie wprowadzenie do utworu zaprezentowane przez p. Beatę Grzywacz. W projekcie wzięli udział uczniowie dwóch klas: II b LO oraz VIII a SP, którzy po spotkaniu mogli sobie przybić w zeszycie pamiątkową pieczatkę.

 

« Older posts Newer posts »