Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Autor: Lucyna Skóra (page 1 of 18)

MIKOŁAJKI w Szkole Filialnej w Zapoledniku

Jak co roku  do uczniów Szkoły Filialnej w Zapoledniku przybył Święty Mikołaj.  Towarzyszyły mu śliczne aniołki, które pomagały w rozdawaniu prezentów a radosne dźwięki ich dzwoneczków wprawiły wszystkich w szczególny nastrój. Dzieci w każdej klasie witały Mikołaja z wielkim przejęciem i chętnie śpiewały przygotowywane od dawna piosenki. W ten sposób wyraziły wdzięczność za wizytę i prezenty niecodziennemu Gościowi. Dziękujemy również pomocnikom świętego Mikołaja – wszystkim Trójkom Klasowym oraz Radzie Rodziców za wspaniałe prezenty!

Konkurs przyrodniczy

Jak co roku uczniowie Szkoły Filialnej w Zapoledniku wzięli udział w konkursie plastycznym „Moja wyprawa do lasu”. Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Wśród nagrodzonych osób znalazły się prace wykonane przez uczennice z naszej szkoły.  Ewa Rydz uczennica  klasy II a zajęła III miejsce, natomiast Amelia Dul uczennica klasy II b otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

 

Zabawa Andrzejkowa

W ostatnim tygodniu listopada, tuż przed imieninami Andrzeja, w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas I –III. Andrzejki to świetna okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie źródło szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Ostatnia chwila przed rozpoczynającym się adwentem czyli okresem przygotowywania się  do Świąt Bożego Narodzenia.  Społeczność uczniowska bawiła się przy wesołej i skocznej muzyce. Całą imprezę prowadził zaproszony wodzirej Mariano, który organizował wspólnie z opiekunami konkursy, tańce i zabawy.  Uczniowie chętnie sprawdzali swoje umiejętności w różnych konkurencjach. W klasach rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy poszczególnych klas. Ulubiona muzyka i dekoracje sprawiły, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę i cudownie się bawili.

ŚWIĘTO SZKOŁY

Każde święto skłania do zadumy i stanowi przyczynę refleksji nad mijajacym czasem. 28 listopada to święto uczniów, nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. W tym roku szkolnym nieco później obchodziliśmy Święto Szkoły, bo 2 grudnia 2019 r. W dniu Święta Szkoły z szacunkiem i sentymentem wspominaliśmy patrona naszej placówki prof. Stanisława Bąka, który był wspaniałym człowiekiem i zasłużonym uczonym. Przypomnieliśmy te działania, które kształtują wizerunek współczesnej szkoły oraz na moment powróciliśmy do lasowiackich korzeni. Ludowymi przyśpiewkami i tańcami chcieliśmy przybliżyć dawną wieś, jej klimat, piękno, ludzi i tradycje. Uczniowie klasy I „a” LO pod opieką pań Krystyny Pliszki i Anny Ataman – Derbot przygotowali na tę okazję specjalną część artystyczną, którą zaprezentowali przed całą społecznością szkolną. W czasie obchodów święta szkoły odbyło się też uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Ustępujący poczet przekazał uczniom z klasy I „b” LO. Nowym Chorążym Pocztu  został Patryk Stępięń oraz Emilia Paterek i Dominika Rutyna.

Zawody sportowe z Unihokeja

Dnia 19.11.2019 r. odbyły się gminne i powiatowe „Igrzyska Dzieci” oraz „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” z Unihokeja. Zawody zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej w Krawcach. Przeprowadzo je w dwóch kategoriach: kategorii dziewcząt i kategorii chłopców. W Igrzyskach udział wzięli uczniowie z Baranowa Sandomierskiego, Krawców oraz Grębowa. W „Igrzyskach Dzieci” nasi uczniowie zajęli III miejsce zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Natomiast w „Igrzyskach Młodzieży Szkolnej” dziewczęta zdobyły III miejsce a chłopcy I miejsce. Tym samym awansowli do półfinałów wojewódzkich. Uczniów do zawodów przygotowali Anna Dul, Paweł Januszczak i Marcin Kułaczkowski.

Przedstawienie teatralne pt. „Czarodziejski młyn”

W listopadzie  Szkołę Filialną w Zapoledniku odwiedził po raz pierwszy Teatr „Bazyl”. Zaprezentował on  uczniom klas I –III sztukę pt. „Czarodziejski  młyn”.  Spektakl składał się z kilku scen,  w których wykorzystano rożne akcesoria i teatr cieni. Przedstawienie nawiązywało do wydarzeń zaczerpniętych z Pisma Świętego i mówiło o wartościach, których nie da się zastąpić rzeczami materialnymi i wróżbami. Spektakl ukazywał codzienne życie starszej pani, która poszukiwała szczęścia, radości i miłości. W rezultacie kobieta przeznaczyła  całe swoje oszczędności na poszukiwanie powyższych wartości i została oszukana.

LEKCJE O SZTUCE

W dniach 19 – 20 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach projektu „Gabinet Józefa Żmudy – bliskie spotkania ze sztuką”. Realizacją projektu zajmuje się Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Przez dwa dni klasy IV – VI szkoły podstawowej uczestniczyły w zajęciach z zakresu malarstwa i architektury. Tematyka zajęć  „W malarskim stylu” dotyczyła malarstwa XIX i XX wieku. Uczniowie pod okiem profesjonalistów wykonywali prace plastyczne. Druga część zajęć „Czym jest architektura ?” zapoznawała z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury. Dzieci tworzyły formy przestrzenne budynków z tekturowych elementów. Organizacją spotkań zajęła sie p. Joanna Nieradka.

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2019 r. to wyjątkowy dzień – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.  Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:

– prawo do życia i tożsamości,

– prawo do wychowania w rodzinie,

– prawo do wyrażania własnych poglądów,

– prawo do prywatności,

– prawo do odpoczynku,

– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

– prawo do godziwych warunków socjalnych,

– prawo do edukacji,

– prawo do informacji,

– prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym,

– prawo do ochrony w procesie karnym,

– prawo do znajomości swoich praw.

Nasza szkoła włączyła się aktywnie o obchody tej rocznicy. Na korytarzu głównym szkoły pojawiła się gazetka okolicznościowa dotycząca „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF”. Ponadto wszyscy uczniowie  w tym dniu zakładają niebieskie ubrania, które są symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

 

 

Wycieczka do Bochnii i Krakowa

15 listopada 2019 r. uczniowie klasy IV SP i V b SP wraz z rodzeństwem i rodzicami uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Bochni. W ramach  zwiedzania kopalni uczniowie odbyli  niezwykłą podróż w czasie. Część trasy  pokonali podziemną kolejką. Kopalniana winda, która zwozi turystów ponad 200 metrów pod ziemię jest pierwszym etapem tej podróży, drugim zaś to przejście przez niezwykły wehikuł czasu, który przenosi zwiedzających do czasów Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni pomagają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa – mnicha z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Jednak głównym celem wycieczki było widowisko „DISNEY ON ICE – Moc jest w Tobie”. Miejscem występu była Krakowska Tauron Arena. W pięknej scenerii i choreografii grupa nagradzanych łyżwiarzy przedstawiła zapierający dech w piersiach spektakl na lodzie. Pojawiły się postacie z bajek Disney między  innymi  „Pięknej i Bestii”, „Małej Syrenki”, „Vaiany”, „Krainy Lodu” oraz historia o prawdziwej miłości w opowiadaniu Elzy i Anny. Przedstawienie pozostawiło w pamięci uczestników wycieczki wiele niezapominanych i cudownych wspomnień. Organizacją wyjazdu zajęły się p. Joanna Nieradka i Barbara Bożek.

 

 

Wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Dnia 13 listopada 2019 r. uczniowie klasy VIII a i VIII b pod opieką   wychowawczyń Małgorzaty Janeczko i Izabeli Pędziwiatr wybrały się na wycieczkę szkolną do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Wyjazd został zorganizowany wspólnie z Szkołą Podstawową w Wydrzy. Celem wycieczki była nauka poprzez doświadczenie i zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych interaktywnych eksponatów oraz integracja ósmoklasistów. Na początku uczniowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach, na których zapoznały się z produkcją  miedzi. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać fizyczne modele odtworzone na podstawie projektów autorstwa Leonardo da Vinci – mistrza, wynalazcy, wizjonera i wielkiego artysty. Obejrzeli wystawę „Człowiek – niezwykła maszyna”, która przedstawia pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Na przygotowane  wystawy składało się wiele stanowisk multimedialnych  i mechatronicznych, którymi każdy mógł się pobawić, można było zmierzyć  przyśpieszenie na bieżni, sprawdzić pojemność płuc, zobaczyć jak w ręce przepływa krew w żyłach, a także dowiedzieć się, jak dbać o środowisko.  Uczniowie mogli wszystkiego dotknąć, doświadczyć, sprawdzić, każdy  znalazł tam coś dla siebie. Następnym punktem programu był Święty Krzyż, wejście do bazyliki i obejrzenie gołoborzy pasma Gór Świętokrzyskich.

 

« Older posts