W związku z potrzebą uaktualnienia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego proponujemy Państwu udział w anonimowej ankiecie. W tym celu niezbędne są nam Państwa szczere odpowiedzi. Uzyskane dzięki temu informacje sprawią, że staną się Państwo współautorami programu. Jego celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród uczniów. Również swoją prośbę kierujemy do uczniów. Chcemy by stworzony program wychowawczo –  profilaktyczny odpowiadał potrzebom uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego.

Ankiety do pobrania:

Ankieta dla rodziców klas I – VII

Ankieta dla uczniów klas IV – VII

Ankieta dla uczniów klas VIII, I – III LO

Ankieta dla rodziców klas VIII, I – III LO