3 grudnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych  uczniów naszej szkoły pod hasłem „ANGELE DEI, QUI CUSTOS ES MEI”. Tematyka  wystawy nawiązuje do kultowego w literaturze i sztuce motywu anioła. Ekspozycja zawiera około 200 aniołów, których twórcami są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, a także  szkół w Stalach i Krawcach. Eksponowane prace zostały wykonane różnymi technikami. Można  podziwiać anioły wyrzeźbione, wyhaftowane, namalowane oraz wytworzone metodą metaloplastyki, malarstwa, ceramiki,  papieroplastyki oraz witrażu. W interpretacji młodych artystów popularny w literaturze i sztuce  motyw anioła przybrał oryginalną i niepowtarzalna formę. Wytworzone prace są małymi dziełami, które  w znaczącym stopniu uzewnętrzniają ich wrażliwość płynącą z głębi duszy i serca. Prace były tworzone na lekcjach plastyki i techniki. Nad całością wernisażu czuwali Jerzy Babraj i Elżbieta Idec oraz Alicja Sokół. Całość imprezy uświetnił występ muzyczny w wykonaniu uczniów LO i SP ZSO w Grębowie Adama Barnasia, Gabrysi Dec, Nikoli Gortych oraz Marysi Żaczek. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyły Panie Dyrektorki ZSO w Grębowie Krystyna Chmura i Krystyna Hadryś oraz Proboszcz Parafii  ks. Tomasz Kołodziej i katecheta ks. Mariusz Krasula. Ksiądz Mariusz przybliżył uczestnikom spotkania postać Anioła w religii katolickiej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli uczniowie, którzy wykonali „Anioły” ze szkół w Grębowie i Stalach. Podsumowaniem wizyty w Bibliotece Pedagogicznej była krótka lekcja biblioteczna oraz wycieczka po lokalu biblioteki.

Tutaj można posłuchać o naszej Wystawie –Radio Leliwa oraz Radio Rzeszów