21 czerwca w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczniom klas 1-3. W obecności wszystkich uczniów oraz nauczycieli zostali oni nagrodzeni za udział w następujących konkursach, które odbyły się w II półroczu: ” Ogólnopolskim Konkursie „Zuch”– zintegrowany, w którym laureatami na poziomie klasy 2 były: Szewc Hanna kl. 2 b i Stadnik Emilia kl. 2 b a laureatami na poziomie klasy 3 byli: Wasyl Szymon z kl. III a i Dul Justyna z kl. III b. – Ogólnopolskim Konkursie „Zuch”- j. angielski, w którym laureatami na poziomie klasy 3 byli: Wasyl Szymon z kl. III a i Dul Justyna z kl. III b a na poziomie klasy 2 byli: Szewc Hanna kl. IIb, Krasoń Kevin kl. IIa, Gorczyca Patryk kl. II a. – w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Na etapie powiatowym 2 miejsce zdobyła Emilia Stadnik z kl. II b, wyróżnienie otrzymali: Milena Matyka z kl. I b, Alan Ziara kl. II b, Śliwa Miłosz z kl. III b. Nagrody i dyplomy za ten konkurs wręczyła osobiście przedstawicielka organizatora KRUS. W szkolnym konkursie z wiedzy pożarniczej – eliminacjach do Gminnego Turnieju Wiedzy Pożrniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”, I miejsce zajął Oskar Wroński kl. III a, II miejsce zajął Szymon Wasyl kl. III a. Każdy uczeń, który wziął udział w wymienionych konkursach został nagrodzony za wyniki oraz wysiłek włożony w przygotowanie się do jednego lub więcej konkursów. Cieszymy się z dużej ilości dzieci biorących udział w konkursach i zapraszamy do następnych edycji.