1 maja 2004 roku nastąpiło największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. Do Wspólnoty przystąpiło 10 państw, w tym Polska. Dzień ten był zwieńczeniem wieloletnich wysiłków kolejnych rządów. Oficjalne negocjacje zainaugurowano 31 marca 1998 roku. Finał rozmów miał miejsce 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu Unii w Kopenhadze. Podpisanie traktatu akcesyjnego miało miejsce 16 kwietnia 2003 roku roku w Atenach. W imieniu Polski pod dokumentem podpisy złożyli premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister do spraw europejskich Danuta Hübner. Następnego dnia Sejm podjął uchwałę o przeprowadzeniu referendum akcesyjnego. Jego termin wyznaczono na 7 i 8 czerwca. Za członkostwem w Unii opowiedziało się wówczas 77,45 proc. głosujących, przeciwnych było 22,55 proc., przy frekwencji wynoszącej 58,85 proc. Przynależność do Unii dała Polsce dostęp do europejskiego rynku towarów, usług, kapitału i pracy, podnosząc jakość dóbr na krajowym rynku poprzez pojawienie się silnych zagranicznych konkurentów dla rodzimych wytwórców.