im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: luty 2022

Rekrutacja do Liceum 2022/2023

Dla absolwentów szkół podstawowych

Pobierz dokument – rekrutacja do LO

Pobierz dokument – podanie do LO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STANISŁAWA BĄKA W GRĘBOWIE
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2022 – 2023

Ósmoklasisto, rozumiemy, że stoisz obecnie przed bardzo trudnym wyborem i dlatego postanowiliśmy Ci w tym nieco pomóc. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy materiały reklamowe, które zawierają najistotniejsze informacje o naszej szkole i jej ofercie edukacyjnej.

Szczegółowe kryteria rekrutacji.

Continue reading

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2022 r. do godz. 15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 11 kwietnia 2022 r. do godz.15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 15 sierpnia 2022 r. do godz.15:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 sierpnia 2022 r. do godz.12:00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12 kwietnia 2022 r. od godz.13:00 do 28 kwietnia 2022 r. do godz.15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 sierpnia 2022 r. od godz. 13:00 do 25 sierpnia 2022 r. do godz.15:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:29 kwietnia 2022 r. do godz.12:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 26 sierpnia 2022 r. do godz.12:00

Szczegóły w załączniku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej.

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci podczas ferii zimowych w dniu 3 lutego  2022 uczniowie klas I – IV Szkoły Podstawowej pracujący stacjonarnie, uczestniczyli w spotkaniu pod nazwą „Bezpieczne ferie”. Prelekcję poprowadził  Marcin Drewniany, dzielnicowy Posterunku Policji w Grębowie. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę na reguły bezpieczeństwa, jakie należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania. Przypomniał zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz sposoby obrony przed atakiem groźnego psa.  Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Pan policjant omówił zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomniał również o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni oraz zbliżania się do nieznajomych osób. Podczas spotkania z policjantem uczniowie mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadając na pytania oraz zadając swoje.

.