im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: styczeń 2022

STUDNIÓWKA 2022

W sobotnią noc 22 stycznia 2022 r. tegoroczni maturzyści i ich osoby towarzyszące oraz nauczyciele bawili się w naszej szkole na balu studniówkowym. Nie zabrakło pięknych sukien, eleganckich garniturów, świetnej muzyki i rzecz jasna – poloneza! Ten wyjątkowy wieczór na pewno pozostanie w pamięci uczniów na wiele lat. Życzę swoim wychowankom, aby jak najlepiej zdali  maturę, która przybliży ich to do tego, co będą chcieli w życiu robić – mówiła Krystyna Kozieja, dyrektor ZSO w Grębowie, otwierając bal. Nim rozbrzmiały dźwięki poloneza, młodzież podziękowała rodzicom, dyrekcji, wychowawcy i nauczycielom za wkład w wychowanie i kształtowanie ich charakterów. Wszyscy już się przygotowują  do matury. Jednak w ten piękny studniówkowy wieczór nikt nie chciał o tym myśleć. Wszyscy cieszyli się pierwszym w życiu prawdziwym balem i bawili się do samego rana.

Ranking perspektyw 2022

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt.
Głównymi kryteriami są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tym roku lista ogólnopolska zawiera 1000 najlepszych szkół, opublikowane są także listy dla każdego województwa.

Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące w Grębowie znajduje się na liście najlepszych liceów Podkarpacia, w tym roku zajęliśmy wysokie 39 miejsce, natomiast na liście ogólnopolskiej znajdujemy się na 745 pozycji.

Na taki sukces składa się wiele czynników.
Mądrzy, ambitni, pracowici uczniowie, bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska.
Olbrzymie wsparcie w mądrej polityce gminy, która jako organ prowadzący szkołę stara się, aby najlepsi absolwenci szkół podstawowych gminy kontynuowali naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Grębowie. To wsparcie ma wiele form: stypendia dla najlepszych uczniów, możliwość rozszerzania dowolnych przedmiotów wybranych przez uczniów, małe klasy.
Uczniowie naszego liceum już od pierwszej klasy mają przyznane dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów, a nauka często odbywa się w małych grupach. Każdy uczeń ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania w przyjaznej atmosferze.
Odniesiony sukces pokazuje, jak ważna jest współpraca. Dzięki olbrzymiemu wsparciu i pomocy ze strony Wójta oraz sympatii społeczności lokalnej szkoła rozwija się i osiąga sukcesy, kadra nauczycielska może skupić się na jak najefektywniejszym przekazywaniu wiedzy, a uczniowie czują się docenieni i zmotywowani do pracy.