im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 2021-12-16

Pasowanie na czytelnika

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

WISŁAWA SZYMBORSKA

Dnia 16  grudnia 2021 r. w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej” uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Spotkanie zostało przygotowane przez p. Monikę Dudę oraz Lucynę Skórę. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Wysłuchali dwóch utworów  „Kurczak” M. Musierowicz  oraz „Paweł i Gaweł” A. Fredry. Dowiedzieli się także, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Następnie nowi czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Uroczystość została połączona  z projektem dla dzieci, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” Instytutu Książki. Każdy uczeń, otrzymał w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze abecadło…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.

Continue reading

Podsumowanie akcji MARATON PISANIA LISTÓW

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie im prof. Stanisława Bąka uczniowie klasy 8 b zorganizowali    “Maraton pisania listów”. Odbył się on w dniach  6  – 10 grudnia. Wzięli w nim udział chętni uczniowie. Pełne zaangażowanie w projekcie miały klasy 7 a, 8 b  i 8 c, natomiast z klas 5 b, 1 LO i 3 a i b LO udział wzięło udział ponad 50% uczniów. Uczniowie pisali listy podczas lekcji wychowawczych, zajęć świetlicowych, zajęć bibliotecznych, a także w domu. Łącznie napisano 92 listy, 34 listy zostały skierowane do Mikity Zalatoru z Białorusi, 29 listów do Zhang Zhan z Chin oraz 29 do Imoleago Michael z Nigerii. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że „Maraton pisania listów” odbędzie się w przyszłym roku jeszcze z większym zaangażowaniem naszych uczniów.