im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 25 października 2021

Dzień Głośnego Czytania

W dniu 22 października, w  Szkole Filialnej w Zapoledniku odbył się Dzień Głośnego Czytania. Święto  zostało ustanowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data związana jest z urodzinami Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawcy tej inicjatywy przypominają, że głośne czytanie dzieciom stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Uczniowie wszystkich klas, na początku każdej lekcji, słuchali przez 10 minut czytanej na głos książki wybranej z biblioteki szkolnej. Książki czytali wychowawcy klas      I – III, nauczyciel – bibliotekarz oraz wybrani uczniowie. Mamy nadzieję, że akcja ta zachęci dzieci do czytania książek i częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej. Apelujemy do rodziców bądź innych członków rodzin, aby codziennie czytali swoim dzieciom na głos książkę co najmniej przez 10 minut.

Konkurs plastyczny „Skąd się bierze prąd”

W związku z jubileuszem 25-lecia istnienia Urzędu Regulacji Energetyki, został ogłoszony konkurs plastyczny  dla  uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Celem konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną oraz poznanie skojarzeń młodzieży związanych z szeroko pojętą energetyką. Każdy z uczestników miał wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii elektrycznej. Z naszej szkoły na konkurs zostały wysłane dwie prace plastyczne uczniów klasy VIII. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz mediów.