im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 15 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego i przemówienia Pani Dyrektor Krystyny Koziei, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie wraz z Wicedyrektor Barbarą Bożek wręczyła nauczycielom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pań Małgorzaty Janeczko, Elżbiety Idec, Beaty Urbaniak i księdza Mariusza Krasuli.  Młodzi artyści piosenką, słowem i dobrym żartem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Przypomnieli również historię Komisji Edukacji Narodowej. Na zakończenie akademii pani dyrektor podziękowała młodym artystom, nauczycielom i widzom za udział w uroczystości.

Stypendium Wójta Gminy Grębów, I semestr 2021/2022

W dniu 13 października 2021 roku po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego otrzymali z rąk Wójta Gminy Kazimierza Skóry, stypendia za I semestr roku szkolnego 2021/2022. Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia ocen wynosząca co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Stypendium może otrzymać nie tylko uczeń cieszący się wysoką średnią za poprzedni semestr, ale również posiadający szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy. Dzięki niemu mają możliwość realizowania swoich pasji.

W I semestrze 2021/22 stypendium otrzymało 49 uczniów.

KLASA I LO

Dąbrowska Zuzanna, Duma Mateusz, Frącz Natalia, Gorczyca Amelia, Janeczko Michał, Matyka Sandra, Małecka Angelika, Mierzwa Roksana, Rutyna Nikodem, Pasek Maciej, Suduł Gabriel, Szewc Patryk, Szczepańska Karolina, Turek Tomasz, Wroński Szymon, Wójcik Małgorzata, Żak Oliwia.

KLASA II LO

Bąk Adrian, Dec Gabriela, Janeczko Karolina, Frącz Kinga, Nieradka Aleksandra, Kozieł Maciej, Sawicka Kamila, Sądaj Roksana, Weiss Wiktoria.

KLASA III A LO

Barnaś Michał, Barnaś Paweł,Chmielowiec Karolina, Chmielowiec Martyna, Drozd Katarzyna, Janeczko Katarzyna, Januszczak Anna, Kochańczyk Wiktoria, Kos Natalia, Nieradka Oliwia, Nurzyński Tymoteusz, Rutyna Justyna, Paterek Karol, Sączawa Karolina, Szewc Aleksandra, Tryk Dominika, Wroński Damian.

KLASA III B LO

Gortych Martyna, Kędzia Julia, Paterek Emilia, Rutyna Dominika, Sądaj Jakub, Stępień Patryk.