im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 6 października 2021

„Mała retencja – więcej wody dla przyrody”

W ramach współpracy z Tarnobrzeskim Okręgiem LOP, nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. Pani Sabina Gortych przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów, na których została omówiona rola małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce. Uczniowie otrzymali broszury informacyjne, komiksy edukacyjne oraz wykonali własne „mapy myśli” na temat retencji.

Ponadto w ramach tego projektu:

LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Główny

ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„Woda w przyrodzie – kartka z kalendarza „Ile życia w wodzie jest””

w ramach projektu pn. „Mała Retencja – więcej wody dla przyrody”

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  zarządza dodatkowe dni wolne w roku szkolnych 2021/2022:

 • 15 października 2021 – SP, LO
 • 12 listopada 2021 – SP, LO
 • 7 stycznia 2022 – SP, LO
 • 2 maja 2022 – SP, LO
 • 4 maja 2022 – LO
 • 5 maja 2022 – LO
 • 6 maja 2022 – LO
 • 24 maja 2022 – SP
 • 25 maja 2022 – SP
 • 26 maja 2022 – SP, LO
 • 17 czerwca 2022 – SP, LO