im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 9 września 2021

Informacja dla rodziców

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od września do grudnia 2021 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. W deklaracji znajduje sie tabela, przedstawiająca przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz planowane terminy tych zajęć.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej ZSO Grębów. Wypełnioną deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021r.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ

 

 

Pokazy wojskowe

Dnia 9 września 2021 r. w naszej szkole gościliśmy 3. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej ze Stargardu, która wchodzi w skład 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Na boisku szkolnym odbyły się pokazy sprzętu wojskowego takiego jak: KTO Rosomak, Moździerz Samobieżny RAK, WEM, czyli wóz ewakuacji medycznej,  Lekki  Moździerz LM 60, Karabin maszynowy UKM 2000 P, Granatnik przeciwpancerny RPG oraz KBS Beryl. 30. żołnierzy cierpliwie pokazywało dzieciom i młodzieży obsługę wyżej wymienionego sprzętu. Uczniowie z dużym zainteresowaniem mierzyli kamizelki kuloodporne, hełmy, plecaki.  Odbywały się biegi z pełnym wyposażeniem żołnierza na bieżni szkolnej. Żołnierze chętnie odpowiadali na pytania uczniów, jakie działania należy podjąć, aby zostać zawodowym wojskowym. Pokazy uświetnił swoją obecnością Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Jacek Ostrowski.

Narodowe Czytanie 2021

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Uczniowie klasy  III „b” Liceum Ogólnokształcącego, włączyli się do akcji Narodowe Czytanie. W kawiarnianej scenerii stworzonej w bibliotece szkolnej, młodzież w strojach nawiązujących do utworu czytała fragmenty„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Moralność pani Dulskiej”  – jak napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda – to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.